Interview Mabel Katz en Dr. Hew Len

Llenar: Welkom bij deze editie van 'No out there'. Dit is uw gastvrouw Llenar en we hebben Mabel Katz als onze gast van vanavond. Ze is de auteur van 'De makkelijkste manier', ze is de auteur van het nieuwe boek 'Dank God dat ik mijn kinderen verlaten heb'. Ze is een talkshow gastvrouw. Ze is een spreker, ze is een leraar van Ho'oponopono en Zelf-identiteit door Ho'oponopono. En ze is onze gast van vanavond. Met haar - en dat is een eer - is Dr Ihaliakala Hew Len, die Doctor is, hij is ook pedagoog en psycholoog, hij is arts en docent van de oude kunst van Ho'oponopono, die hij heeft aangepast voor de wereld van vandaag. Dr Hew Len, zou u hallo willen zeggen tegen onze luisteraars, alstublieft?

Ihaliakala Hew Len: Dank u zeer voor het feit dat u mij heeft gevraagd, dat waardeer ik zeer.

Llenar: Het is echt een eer dat U hier bent; Mabel, ik dank je hartelijk dat je hem hebt uitgenodigd om te komen!

Mabel Katz: Ja, hij zei ja, dus moeten wij hem bedanken!

Ik zou Ihaliakala willen vragen of hij op het volgende wil reageren: niet lang geleden zei hij tegen mij: Als ik 10 jaar geleden jullie zou hebben verteld dat er 'niemand daar buiten' is, dan zouden jullie opstaan en, weet je, weglopen. Maar nu zijn we er klaar voor, en we kunnen een beetje begrijpen van: ja, misschien, misschien is er niemand daar buiten. Dus zou ik Ihaliakala willen vragen of hij daarop kan reageren en die informatie, die zo moeilijk voor ons te pakken is, weet je, dat "er is niemand daar buiten is die er de schuld van kan krijgen', maar dat de vijand in ons zit.

Dr Hew Len: Nou, ik denk dat we in de eerste plaats moeten beginnen bij het begin, toen alleen de Goddelijkheid "bestond" en dat was op nul, dat wil zeggen, de Goddelijkheid was op nul betekent: er gebeurde niets in het Heelal. Er was niets. En dan, op een gegeven moment, om welke reden dan ook, werd deze Goddelijke Bron creatief en schiep ons en Het schiep ons uit de stilte, uit het niets, en het volgende dat toen gebeurde, was dat het eerste geluid dat we ooit hoorden de stem was van het Goddelijke, die zei: "I Love You". Met andere woorden: ik hou van ieder van ons die gecreëerd is, dus we zijn echt gemaakt naar de exacte gelijkenis van deze Goddelijke Geest, die, wat ik zou willen noemen, het Oneindige Niets is. En ja, dat is waar het begon. En dus de eerste klank die in onze geest binnenkwam is inspiratie en om welke reden dan ook, was het volgende, dat ontstond, de werking van het geheugen, en het is het geheugen dat we horen als we stress ervaren. We horen niet andere mensen, is zijn geen andere mensen in de geest, er is niets buiten de mijne. Het is, zoals Shakespeare zegt, dat het toneel de geest is en wat de spelers zijn, is de informatie die wij in onze zielen dragen. Dus, als ik met iemand ben, en die iemand zegt tegen mij: ik heb dit probleem, dan hoor ik alleen die informatie in mij. En dan ga ik aan het schoonmaken, en zeg tegen de Goddelijkheid: Ik wil graag deze informatie kwijt, die in mij is - wat Shakespeare 'Rebelse macht' noemt, de macht, die indruist tegen het leven en tegen het Niets - en ik doe mijn reiniging en mijn reiniging is: "Het spijt me, vergeef me" en er zijn verschillende vormen voor. En dus doe ik dit nu al 26 jaar, realiserend dat er niets daarbuiten is, alleen informatie. Dus het hele het Heelal wordt gerund door informatie. Dus, ofwel laat de informatie je toe om een perfect leven te ervaren, of je ervaart het leven als, wat Shakespeare oproept, als de 'horbid mormone', je hebt een probleem en de problemen zijn alleen maar herhalingen van het verleden. En dat echt fundamentele gevoel van 'er is niets daarbuiten', en het enige ding dat je 'in je' beleeft, is informatie.

Llenar: Nou, dat is zo'n beetje de beste niet-wetenschappelijke uitleg van 'niets daarbuiten', die ik heb gehoord. Dus dank u daaroor.

Ihaliakala: Zeker.

Mabel: Je weet wel, Llenar, vaak, wanneer we spreken over 100% verantwoordelijkheid, maakt dat de mensen ook bang. Hoezo, zou ik... Maar ik ben altijd samen met mensen, en toen ik ontdekte dat ik 100% verantwoordelijk was, vond ik vrijheid, het maakte mij

zelf vrij! Voor het eerst realiseerde ik me dat ik niet afhankelijk was van dingen of mensen buiten mezelf om gelukkig te zijn, of OK te zijn. Dus denk ik, weet je, dat er verschillende manieren zijn om dit 'niet daarbuiten' te zien.

Llenar: Ja, en goed - om eerlijk te zijn - toen ik het aannam, was het ding dat ik moest doen: "ja, ik ben verantwoordelijk" en ik interpreteerde dat, als dat ik schuld had. Als ik verantwoordelijk ben en niemand iets voor mij doet, dan moet het probleem hier zijn, en dan ben ik het probleem. En toen ik er achter was, dat ik het probleem niet was, dat het net zo was als de les die ik ooit heb geleerd, die zegt: "een verkeerde plek, vastgehouden in de geest", toen was ik vrij. Tot dat moment was ik niet vrij, dus ik kan begrijpen waarom er opwinding is of zorg, of het niet zelf 100% verantwoordelijk willen zijn, omdat er schuld aan was verbonden.

Mabel: Nou, daar we weten van hoe we dat echt goed moeten doen, he?

Llenar: Ja, absoluut.

Mabel: We hebben dat geleerd.

Llenar: Dus, een van de vragen die ik heb, gezien de dingen die er tegenwoordig op z'n minst in mijn omgeving en op de wereld gaande zijn - en ik woon hier in Chicago (lacht), het is net als de uitlating van gouverneur Blagoyavich en al die soort dingen die er aan de hand zijn en dat de jongen, Murad, denk ik dat zijn naam is of wat zijn naam ook moge zijn, die mensen van 50 miljard euro afhandig maakte, de SDC, de GMAC, je weet wel Freddy Mac, Getty Mac en de banken, en de auto-industrie, - wat, gezien Ho'oponopono en 100% verantwoordelijkheid, wat kan je zeggen over dit alles dat op het ogenblik speelt?

Ihaliakala: Nou, de bottom-line is dat we allemaal spelers zijn die gevangen zijn in een tragedie. De tragedie is: we zitten vast in deze informatie, en we zijn het allemaal opnieuw aan het beleven. Het is een tragedie, maar het is zo: we zitten vast in onze rol en onze rol is informatie die wordt afgespeeld in ons, de informatie dat ons iets zouden kunnen worden verweten, of het kan van alles zijn, maar uiteindelijk - ik was op een dag in Duitsland bij een bezoek aan een chocolademuseum en ik kwam een plaquette tegen, waarop stond: 'Wie dan ook, iedereen, niemand, iemand moet verantwoordelijk zijn", en omdat we allemaal in één van Shakespeare's drama's spelen - en we zijn daarin voortdurend - wat gebeurt er, als één van ons besluit van "We gaan die rol niet meer spelen, de rol van de schuldige of schuld geven, we gaan beginnen voor 100% verantwoordelijk te zijn", en we beginnen met de schoonmaak? Nou, als Goddelijkheid zegt: "OK, ik ga dat uitwissen", en dus die rol van 'Ik geef de mensen de schuld', "maar als Ik dat doe, dan moet het hele universum veranderen, omdat hetgeen uitgeschakeld wordt in Mij ook uitgeschakeld moet worden in wie dan ook." Dus, wat we alleen moeten weten, is dat alles wordt uitgevoerd door de informatie in het onderbewustzijn, en we zitten allemaal vast in onze rol, als King Lear of Hamlet, maar we hoeven niet vast te zitten in die rol, we hoeven niet vast te zitten in een rol waarin de informatie ons vertelt: "Zo is het nu eenmaal", het hoeft niet zo te zijn. Ho'oponopono gaat dus over de vraag aan de Goddelijkheid, de Oneindige, tot het wissen van de gegevens in het onderbewustzijn die we als probleem ervaren en wanneer die informatie wordt gewist in mij, dan wordt het overal gewist. En dat is hoe je dingen verandert, je moet dat, wat in je is, eerst veranderen, en vervolgens zal het met iedereen goed gaan.

Mabel: Zie je, dit is het mooie van het nemen van 100% verantwoordelijkheid, want dan realiseer je je, dat alles verandert nadat jij verandert. Het is niet andersom, dus af te wachten, weet je, tot Bush opstapt, of wat Obama gaat doen of wat er dan ook gebeurt - ik bedoel, je kan het schoonmaken en wissen wat in je is, en je kunt vrede vinden, hier en nu, met wat er gebeurt. Toen ik de afgelopen maand in Spanje een optreden had, had ik drie ex-miljonairs bij mij. En de laatste, die alles verloren had en nu hij bijna dood leek als gevolg van deze laatste crisis, zei tegen mij: "Mabel, ik werd meer bescheiden, ik begrijp nu veel dingen om me heen, dat ik voorheen niet eens wist". Hij gaat door een echtscheiding en zegt: "Weet je, ik geniet van elke seconde die ik met mijn dochter heb", dus wat we moeten zien, is altijd dat ons verstand zegt dat iets slecht is, weet je; het is zo: als je bereid los te laten, 100% verantwoordelijkheid te nemen - wat gebeurt er? - je krijgt de zegeningen van de situatie, je kunt de zegeningen van de situatie zien.

Llenar: Dus, een praktisch voorbeeld voor mij: ik zie dat en ik hoor dat op het nieuws en dus - laat ik het hier op Chicago betrekken: Gouverneur Blagoyavich en Jessie Jackson Junior en al dat spul die in de koppen van de krant staan, dus: Is het nodig om me daarop te concentreren en te zeggen, je weet wel, "alstublieft, vergeef me", weet je, "het spijt me, ik hou van je, ..."?

Ihaliakala: De manier waarop je het doet is als een klein kind, en je zegt tegen de Goddelijkheid: "Ik weet niet wat er in mij gaande is, dat ik ervaar als wat er ook gebeurt in Chicago of in de wereld ", - maar het gebeurt in jou, het is niet gebeurd in Chicago, het is niet gebeurd in de regering, het is niet gebeurd, zelfs in de kosmos, het gebeurt in jou, dat moet je op een bepaald punt te komen beseffen. "Wat gebeurt er in mij, dat ik dit ervaar?" Dus moet je gaan praten met dat innerlijk kind, het onderbewustzijn, en je zegt simpelweg tegen het onderbewustzijn: "OK, het ziet ernaar uit dat ik vol zit; ik weet niet wat het is, maar jij weet wat het is, dus ga ik met je praten en ik zeg je: "Wat zou er gebeuren als ik je vraag om vergeving voor deze informatie, die we ervaren als 'Chicago'? Of we ervaren als 'Mama'? Jij weet welke deze ervaringen zijn, en we willen die herinneringen koesteren. Weet je nog wat Jezus zei? Jezus zei: "Heb uw vijanden lief". Alle vijanden zijn herinneringen die afgespeeld worden, en zo zijn we in gesprek met dit kleine kind, dat al deze herinneringen vasthoudt die pijnlijk zijn, en we zeggen: "Wij kunnen loslaten", en de manier waarop we kunnen loslaten, is: we zeggen tegen datgene dat de ervaring van dit probleem heeft veroorzaakt: "IK HOUD VAN JE. Hartelijk dank dat je me een kans geeft om los te laten en het te laten gebeuren."

Llenar: Dank je.

Mabel: Dus, je hoeft je gewoon niet, weet je, dat soort geheugen dat afgespeeld wordt, bewust te zijn, en je hoeft het niet in je hoofd op een rijtje te hebben. Dit gaat over loslaten, altijd door, 24 uur per dag, het loslaten van het goede, het slechte, weet je, elk deel van ons, de dingen die hij kent, en hij etiketteert de dingen, weet je, met wat is goed en fout is. Dus het idee van die gedachten de hele tijd, is de manier van het loslaten, is de manier om toestemming aan God te geven voor het oplossen van de crisis, in plaats van te denken dat we het weten.

Llenar: Dus - ik herinner mij een van de opnames, omdat veel situaties en al die dingen zoals u zegt, Dr Hew Len,: "Niet daarbuiten" is - dus welke herinnering van mij is dat aan het afspelen?

Ihaliakala: Ja, een herinnering van mij is deze schamele omstandigheid aan het afspelen. "Wat is het, dat er zich in mij afspeelt?", en ik praat met mijn onderbewustzijn: "Jij weet het. Dus als jij bereid bent om deze te laten uitschakelen, zodat jij en ik het aan het super-bewustzijn of de geest in ons kan brengen en de geest zal niet alleen zelf de veranderingen willen maken en het aan de Goddelijkheid doorgeven - en onthoud nu: alleen de Goddelijkheid kan uitwissen, jij kunt niet uitwissen, lieve kind, ik niet, ik ben de bewuste geest, maar de Goddelijkheid kan uitwissen, dus moeten we teruggaan naar de Goddelijkheid - en we hoeven niet te weten wat de herinneringen zijn. Het enige wat we moeten doen is om in beroep te gaan, maar ik weet dat jij weet, aangezien jij het onderbewustzijn bent, waar alle herinneringen zijn opgeslagen; alsjeblieft, laat los, en laten we het geven aan God". En dus zeg je: "Hoe gaan we het doen?" En wij gaan zeggen: Ice Blue, "Ik houd van je", blauw zonnewater of wat het ook is, - en het is dus een re-educatie van het kind om los te laten.

Llenar: Zeg eens iets over het blauwe zonnewater - Mabel spreekt de hele tijd over het blauwe zonnewater, en jullie bieden het op een van de websites aan, toch?

Ihaliakala: Je kunt je eigen zonnewater maken.

Llenar: Precies.

Ihaliakala: Je kunt je eigen blauwe fles nemen, je doet er het goede oude Chicago kraanwater in, je zet het in de zon, of je zet het onder een gloeilamp - de wondere wereld van de blauwe zonnewater: het is een beroep op, "het spijt me, vergeef me", zoals het berouw klinkt wanneer je het drinkt, zoals ik dat doe met een of twee liter water per dag, ik weet niet wat gereinigd wordt, maar ik merk dat als ik het ga schoonmaken, mijn lichaam meer vloeiend is, terwijl ik ervoor pijn in mijn elleboog had, of mijn handen waren zeer stijf, zo lang als ik zonnewater drink zijn ze veel flexibeler. Dus de herinneringen zijn bereid hun werk te doen, ze zijn bereid tot het wissen van informatie, maar zij kunnen het niet zonder dat je daar een beroep op doet - anders zou het een inbraak zijn in onze keuzevrijheid - dus het blauwe zonnewater: je kunt het niet alleen drinken, je kunt erin baden, je kunt ermee douchen, je kunt je kleding erin wassen - onze kleren houden van het blauwe zonnewater - en wanneer je in het blauwe zonnewater gaat wordt het een reinigingsproces. Dus de idee is: 100% verantwoordelijk zijn, van moment tot moment, en als omscholing de re-educatie van het vermogen van het innerlijk kind.

Mabel: Wanneer we doen "Dank je, ik hou van je", je weet wel, het ijsblauw, moet je je eigenlijk bewust zijn om los te laten, om te kiezen voor reiniging. Dus, omdat we weten dat we zo verslaafd zijn aan denken, de schuld geven, manipuleren, controle - merk je dat je ten minste fysiek dingen kunt doen, zoals het drinken van zonnewater, wat zo belangrijk is. Want dat zal werken, zelfs als we het vergeten, weet je, om 100% de verantwoordelijkheid te nemen en "Dank je" te zeggen, of wanneer we vergeten te reinigen. Het is dus heel erg belangrijk om zonnewater te drinken.

Llenar: Een van de dingen - ik geloof dat ik Dr Len zojuist hoorde zeggen - was dat het nodig is om te vragen, we we moeten er nog altijd om verzoeken. Ik hoor zoveel mensen zeggen: "Nou, weet je, als het in je leven is, dan is het Gods wil". En sommigen, zoals ik heb gemerkt, lijken te denken dat God omlaag kijkt, of naar buiten, of wat dan ook, en zegt "OK, ik ga deze door die vervangen, dit door dat, dit door dat ", weet je, in dat soort gesprekken - nee, alleen als het gevraagd wordt; het gebeurt niet bij toverslag, anders zou dat een inbreuk zijn op de vrije wil.

Ihaliakala: Ja, het is een inbreuk - niet zo zeer op de vrije wil - het is een inbreuk op de keuze. Dus hebben we een keuze vast te houden, of te laten gaan van de herinneringen die afgespeeld worden waaraan wij lijden, we hebben die keuze. En de keuze die we maken is gewoon te zeggen tegen de Goddelijkheid: "Ik ben de verantwoordelijke, het spijt mij, vergeef me", en je doet het beroep door zonnewater te drinken, 'Ik houd van je', en 'Dank je' , en in het doen van dat beroep zeg je tegen de Goddelijkheid: "Er is iets in mij gaande. Ik heb het aanvaard en deze fouten geaccumuleerd, maar er zijn er zo veel, ik weet niet welke fouten het zijn, maar het onderbewustzijn weet het, U weet het, en ik zou U willen vragen om ze te verwijderen". Dus Ho'oponopono is echt schoonmaken en zeggen: "Ik ben verantwoordelijk, ik ben bereid om verantwoordelijk te zijn" en de schoonheid van Ho'oponopono is "God is Liefde", en ik kan me niet voorstellen dat wanneer jij daar een beroep op doet, dat de Liefde niet zou reageren, ik kan het me gewoon niet voorstellen.

Mabel: Zie je, voor mij in mijn leven is 'loslaten', Llenar, het vragen of het maken van een lijst, of het aanvragen, het maakte dat mijn leven, weet je, veel dingen aantrok die ik nooit zou hebben gevraagd. Dus toen we zeiden dat je gaat proberen wat goed en perfect voor je is, dan weet je niet wat dat is, maar wees er klaar voor om verrast te worden, want het is verbazingwekkend wat God zal geven als je niet vraagt, wanneer je, weet je, open bent te ontvangen en bereid bent om 100% verantwoordelijkheid te nemen.

Ihaliakala: Je moet ook beseffen, dat net als in de boeddhistische traditie, het licht altijd aan is. Dus, God's Licht is altijd aan, er is nooit een moment dat het licht niet aan is, en het Licht, of wat Boeddha verlichting noemt, is de perfecte informatie voor het leven! En Ho'oponopono kan de duisternis, die zich in het geheugen afspeelt, laten registreren en er vervolgens het licht door laten schijnen en het Licht is - Oh, het is zoals Jezus zei: "Zoekt gij eerst het Koninkrijk", dat is het zuivere hart, en dan begint al het andere te werken, dat is de manier waarop het heelal werkt. Met andere woorden, laat de donkere kant los, dat is gewoon het afspelen van herinneringen, - zodra je loslaat, gaat het automatisch - je hoeft niet te willen, je hoeft niet, zoals Mabel zegt, een lijst van dingen te hebben; de Goddelijkheid weet al voordat je vraagt wat goed en perfect is, je probeert je dus niet van je verantwoordelijkheid te ontdoen.

Llenar: Dus hoe zit het met het gebruik van het gebed? Ik houd daar persoonlijk van, zeker na wat ik heb gelezen, weet je, dat alles er in is, mijn berichten zijn hier, en we hadden dit incident: we deden wat werk, mijn familie zijn bij Sewages Selfridges, verschillende soorten van het aanbesteden van dingen, en mijn vader en moeder, weet je, en ik, we kregen onenigheid, want mama wilde het op een bepaalde manier doen en mijn vader en ik waren zo van: Nou, weet je, dat zou wel eens niet kunnen werken. Dus, in plaats van verder te gaan ging ik naar boven en ik wist van die geschiedenis en ik vond van: Nu, oke, laat ik dit maar doen. En met in mijn achterhoofd ook: Waarom doe je dit je eigen moeder aan? - Je weet wel, het gebruik van je moeders naam, weet je, omdat ze deel uitmaken van dezelfde familie - Het kon me niet schelen, dit stond mij gewoon te doen, "laat me gewoon mijn naam en mijn moeders naam daaronder zetten", en ik zei dat een paar keer, en dat de volgende ochtend, toen ik beneden kwam, mijn moeder zei: "OK, laten we praten, voordat we vandaag wat voor werk dan ook beginnen te doen". Mijn mond viel open. Dat is niet mijn moeders manier. Mijn moeders manier is: "OK, doe dit, doe dit, doe dit, doe dit, doe dit, en vraagt er mij niets over." Dus, dat is één aspect, wat dit ook is - dit werkt.

Ihaliakala: Nou, Moeders zijn er al voor God weet hoe lang ... ze moeten wat weten.

Llenar: (lacht) Ze weten zeker iets, maar niet alles!

Ihaliakala: Zelfs al moeten ze ons soms voortslepen - maar nogmaals, het idee is: geef het op. Met andere woorden, Ho'oponopono is ongeveer te zeggen: "Ik ga gewoon loslaten wat er ook in mij omgaat dat ik ervaar als Mijn Moeder, ik ga ermee stoppen." En als je het hebt losgelaten, zie je je moeder, je ervaring van je moeder op een heel andere manier, en je moeder kan dat be-amen, ze kan komen met iets als: 'Wow, daar heb ik niet aan gedacht', maar er gaat iets prachtigs gebeuren en het idee is, als je bereid bent los te laten, dat je mensen als engelen gaat zien, je krijgt ze te zien met: 'Ik ben weg', dan zeg je: 'Wow', ik bedoel, 'dit is van mij af'.

Mabel: En dan realiseer je je, net als Ihaliakala altijd zegt, dat het alleen jijzelf was, weet je, en je gedachten, niet je moeder, niet de problemen, het is gewoon jij en je gedachten.

Llenar: Het was mij en mijn gedachte en mijn gevoelens en mijn...

Ihaliakala: Moeder, en familie, en vrouwen, en de relatie met mannen, en, en…, het is allemaal ingedikt tot herinneringen in het onderbewuste en als we bereid zijn het op te geven, dan gaan we opnieuw met de Goddelijke ogen kijken en zeggen: Wow!, en dan komen meer gevoelens omhoog en je zegt: 'Het is gewoon mijn gevoel', en dan krijg begin je aan de schoonmaak: "Ik hou van je, ik dank je voor wat er in mij aan de hand is, dat ik woede, rancune en onwetendheid tegenkom", - maar het idee is: je moet het ten eerste onophoudelijk doen en vervolgens, nog beter - het is net als toen ik jaren en jaren geleden bij het Ziekenhuis werkte - dat je de reiniging voor, tijdens en na het verlaten de situatie doet. Je wilt niet dat je in een situatie ingaat zonder eerst gereinigd te hebben en je wilt die niet verlaten zonder een tweede of derde keer te hebben schoongemaakt, omdat de reiniging iets is dat de velden wist, en wanneer iemand vertrekt, vertrekt iemand met vrede in het hart.

Llenar: Dat is zo geweldig. Ik heb alleen nog één vraag en daarna wil ik de lijnen openstellen en kunnen de mensen vragen stellen, als dat OK is?

Ihaliakala: Zeker, zeker.

Llenar: OK, geweldig. Dus, mijn vraag is, ik hoorde op de band, of CD of iets anders - dus als je er geen aandacht aan wilt besteden, is het OK - maar het had te maken met geld, en er was deze specifieke techniek, want, je weet wel, een onderwerp - ik wilde zeggen dat dit niet een probleem in mijn leven is - maar, weet je, ik vond wat ik hoorde echt goed, over hoe we geld hadden misbruikt, en dat geld was als vrouwen, en hier voor (lacht) ...

Ihaliakala: "Ja, ja. Dus het idee is om echt vriendelijk te worden. Dus, we merken dat, wanneer we vriendelijk en hoffelijk met mensen omgaan, ze vriendelijk en hoffelijk zijn tegen ons. En dit geldt dus voor alles. Dus moeten we vriendelijk en hoffelijk met geld zijn. En we moeten zeggen tegen ons zelf: "OK" - en dit is het reinigen - "Wat er ook in mij is, herinneringen aan het misbruik van geld, misbruik van mannen, beledigingen naar mensen, misbruik van wat dan ook, ik zou dat graag verbeteren. En ja, wat dat ook in mij is, dat als geldprobleem naar boven komt, dat bovenkomst als problemen met mijn moeder, problemen met alles, ik hou van je". Dus, je zegt "ik hou van jou" tegen die herinneringen waarvan je niet eens weet wanneer dat misbruik is gepleegd ten opzichte van de Ouders, van de Aarde, van het Geld. Dus het idee is om bevriend te worden met geld en het schoonmaken helpt je om bevriend te worden, je wordt werkelijk verliefd op geld. Verliefd worden in een zin, die je behandelt dat je wel heel dankbaar zou zijn. Als ik iets uitgeef zeg altijd om het geld: "Ik dank je, ik ben je dankbaar dat je mij deze gelegenheid hebt gegeven om hiervoor te betalen, zonder jou aanwezigheid, zou ik dat niet kunnen doen! Dus Dank je, dank je, dank je, dank je." En ik denk, dat de hoffelijkheid, de dankbaarheid, het kunnen praten met het geld en de bereidheid tot excuses - dat zijn allemaal manieren waarop men met geld kan omgaan, of met wat dan ook.

Mabel: Ik denk dat het met het geld ook vaak een zaak is van vertrouwen, je weet wel, van vertrouwen denken we altijd: Eerst Zien en dan Geloven, maar het is echt Eerst Geloven en dan Zien, weet je, omdat het idee is, dat als je je loslaat en vertrouwt - het is verbazingwekkend dat geld er dan altijd komt. En zoals Ihaliakala zegt: Je praat met je geld, je weet wel, ze zeggen vaak: 'geld spreekt', maar het brengt je echt meer vrienden. Dat wil zeggen, als ze je goed behandelen daar in Chicago, ga dan, weet je. Dus, wanneer we de angst ingaan, weet je, als we pijn hebben, moet je, zoals Ihaliakala zegt, bereid zijn om de angst te voelen - doe het dan en zeg: "Dank je, dank je, dank je", en dat is omdat je weet dat er meer zal komen van waar het vandaan kwam. En het andere met geld is, denk ik, de Liefde, je moet leren om geld lief te hebben, te respecteren, zoals Ihaliakala zegt, maar je moet ook doen waar je van houdt, je passie en het geld komt dan altijd. Soms komt het uit een andere hoek dan van waar je het verwacht, maar het komt. Het Universum wacht op jou om die eerste stap te zetten, maar dan zal het ook direct daar zijn om je te steunen en je alles geven wat je nodig hebt.

Ihaliakala: Het is interessant: Iemand kwam in een van de lessen naar me toe en zei dat ze met moeite had met de verkoop van een bepaalde onderneming. Ik zei: "Weet je, een van de problemen met verkoop is dat ze uit zijn op winst. Wanneer je de aarde - niemand is eigenaar van de aarde, ik bedoel, ik kan het me niet voorstellen, het is een soort mentaliteit dat zich geen zorgen maakt - dus niemand is de eigenaar van de Aarde, maar je moet tegen dit stuk eigendom zeggen: "O hoor eens: Jij weet wat goed voor je is, jij zal weten wie de juiste huurder is, jij weet het. Dus, ik zal je aanprijzen". In plaats van:" Ik ben hier om geld uit je te slaan", ga ik zeggen:"Het spijt me." "En als ik schoonmaak, dan zul jij je wel goed voelen en dan vind jij de juiste kopers en de juiste kopers zullen de mensen zijn die van je zullen houden, in tegenstelling tot mensen die je gaan kopen om er voordeel uit te halen", zei ik. En, wis en waarachtig, ik denk een week later werd het pand verkocht, en ze zei dat het uit het niets kwam! Ik zei: "Nou, als je iets liefhebt, komt alles in orde."

Mabel: En alles komt terug, in veelvoud.

Ihaliakala: "Ja. Ze leerden om vriendelijk te zijn, dat je vriendelijk voor alles moet zijn. Ik blijf het tegen mensen in Japan zeggen: als je vriendelijk bent, je zult niet geloven wat vriendelijkheid te weeg brengt. Het zal je creatieve ervaringen vermenigvuldigen, je zult worden gegrepen door slechts een drijvend blaadje op het water, een dauwdruppel op een grassprietje, je wordt er emotioneel door geraakt, en het idee is dus om vriendelijk te zijn.

Llenar: Nou, ik dank je wel hiervoor, dank je. Nu gaan we de lijnen openzetten, dus geef ik er de eerste 6 cijfers van uw nummer twee keer en zal vragen of je een vraag of opmerking hebt. Als ik niets hoor, dan zal ik naar de volgende gaan, dus als u op 'mute' staat, neem jezelf dan nu uit de gedempte stand. Dus beller op 954.796, hallo, je bent in de directe uitzending, heb je een vraag of opmerking?

- Ja, hallo Mabel, hi Dr Hew Len. Mijn vraag, of mijn dilemma is: het voortdurend schoonmaken; ik heb het gevoel dat ik nu zo'n vier maanden voortdurend vast zit. En ik blijf reinigen, blijf reinigen, blijf reinigen, en nu zit ik erin vast als - en ik moet iets verkeerd doen ... (lacht) terwijl ik beter weet.

Ihaliakala: Hm. En je kan het niet helpen, dus, begrijp je? Dat is het allerbelangrijkste: Niet alleen je bewustzijn kan zegen: "Ik weet wel beter", maar als deel van jou kan het niet helpen, en die herinneringen zich afspelen van ... een van de dingen die ik zou doen, als ik in zo'n situatie zou zijn, is dat ik stop en praat met mijn innerlijke kind. En ik zeg tegen mijn innerlijk kind: "We zitten vast." En het zijn gewoon herinneringen die afgespeeld worden en ik wil je vertellen dat we tegen die herinneringen kunnen zeggen: "Ik hou van je, dank je wel", - wat dan ook - maar laten we dat doen, en ja, je kunt het innerlijk kind het reinigen ook laten doen, zodat in plaats van dat je het bewust doet, het reinigen door gaat terwijl je slaapt en terwijl je eet. De sleutel is: het innerlijke kind is waarschijnlijk de beste vriend die iemand in het Universum heeft. Dus voeden we het innerlijke kind op door gewoon te praten en tegen dat kind te zeggen: "Ik hou van je, dank je wel - O, dat spul dat naar boven komt, ik zou willen vragen of je bereid bent wat er ook naar boven komt te reinigen." En het schoonmaken gaat zo: "Ik hou van je, dank je wel", blauw zonnewater, Ice Blue, welke van die reinigings-middelen dan ook, en ik vermoed dat het kind je zal helpen en het je zal je beter gaan.

- Dank u.

Mabel: Is dit Rhonnel?

Mabel: Ik kon het aan je stem horen! Rhonnel - zoals je zei, je weet wel beter. Ik wil iets vertellen dat ik graag met jullie wil delen, omdat - zelfs wanneer ik zeg: "Ja, ik ben het schoonmaken", weet je, onze gedachten denken allemaal dingen, en soms vergeten we zelfs schoon te maken, maar als de dingen echt moeilijk worden, de tijd dat ik het echt moeilijk in mijn leven had, heb ik te danken aan dat ik echt kan zien wat reiniging kan doen. En zoals Ihaliakala zegt: Als je alleen al kan zien wat er gebeurt, wanneer we zeggen: 'Dank je wel', wanneer we het schoonmaken zijn, dan zou je er niet mee ophouden het te doen. Maar we worden allemaal gevangen in, wel, de dingen gaan een beetje beter, we vergeten schoon te maken, weet je, we krijgen weer bezigheden - maar de taak wordt echt uitgeschakeld; je moet dit doen voor 100%, je zult niet eens tijd hebben om te denken 'Het werkt niet', of 'Ik zit vast' of 'Ik weet het beter'. Je wilt geen seconde ingaan op je gedachten - je wilt voortdurend loslaten, laten gaan en er geen mogelijkheid geven aan deze zaken om je te manipuleren. Dus als je het voor 100% doet - soms is het dat het me niet kan schelen wat er gebeurt - dan ga ik schoonmaken en dat is mijn doel, dat is wat ik ga doen, ik maak de hele tijd schoon, ongeacht wat er gebeurt, en je zult die vrede vinden, die fijne materie die echt om je heen is, maar als je in vrede en in evenwicht bent, ik bedoel, dan zal de inspiratie komen, zoals Ihaliakala zei, om dit de hele tijd te vragen, de deur van God is 24 uur per dag open, 7 dagen per week....

-Ihaliakala: Wij willen je bedanken voor wat je ons gegeven hebt; Llenar en ik en Mabel, wij willen je bedanken dat je ons een blik in onszelf hebt laten werpen, wat er in ons aan de gang is, dat we kunnen schoonmaken, dat jij ervaart, wat het dan ook is. Wel, dit is de enige reden dat ik op de radio programma's kom, omdat ik die dingen te zien krijg, elf miljoen bits aan informatie, waarvan ik me niet eens bewust ben. Ik doe dit niet voor onderzoeksdoeleinden, ik ben hier om in mijzelf naar binnen te gaan en te zoeken wat ik moet schoonmaken, dus ik ben je dankbaar, ik dank je daar wel voor.

- Nou, dank u.

Llenar: Dat was een geweldige manier om dat te zeggen. Want, weet je, is niet iedereen die hier is een weerspiegeling van mijzelf?

Ihaliakala: O mijn God, echt, Llenar, de wereld zal worden gered!! (allen lachen) Oh, mijn God, er is iemand anders die zich realisateert dat er niets daarbuiten is!

Llenar: "Ja, weet je, een van mijn inzichten kwam met: Ik was zo verliefd op deze jongen en ik kwam echt uit bij: Oh, hij is het niet, wanneer ik op hem verliefd ben, het is wie ik ben als ik samen met hem ben, dat is wat liefde is, ik zie hem niet eens, dus maak ik hem gewoon meer echt als ik hem niet zo aardig vind (lacht)!

Ihaliakala: Ja! Ja! En nu zeg ik je, wat je zojuist gezegd hebt, als elke vrouw dat inzicht zou krijgen, dan zouden we minder lijden in de wereld hebben. Als een vrouw de gedachte zou kunnen pakken: "Het is gewoon wat ik in mij tegenkom", ongeacht wat het is, zelfs op het werk: "Ah, ze willen alleen maar mannen in dit bedrijf, ze houden niet van vrouwen", en ik zal dat moeten schoonmaken; "Oh, hoe komt het, ik heb alle vaardigheden om manager van dit bedrijf te worden, ze maken geen gebruik van mijn kwaliteiten", goed, dan moet ik dat ook reinigen - dus het is een ongelooflijke verantwoordelijkheid van een vrouw om schoon te maken, want ik kan je vertellen, als je zit te wachten op een man, dan heb je een lange weg te gaan...

Llenar: Oh, wow (lacht), misschien moeten we dat schoonmaken!

Mabel: Er zijn enkele uitzonderingen: degene die het luisteren vanavond!

Llenar: Ja! Laten we dat schoonmaken! OK. Beller op 530.637, hallo, je bent in de lucht, heb je een vraag of opmerking?

- Ik heb een opmerking.

Llenar: Oh, mooi! En je naam?

- Susan. Ja, en ik wil graag Dr Hew Len en Mabel bedanken. Ik heb een paar cursussen in San Jose gevolgd en ik was in een vliegtuig op de terugweg van St Louis naar Californië en vlak voordat ik in het vliegtuig ging was ik het vliegtuig aan het schoonmaken, zoals Dr Hew Len een keer had gezegd dat hij dat deed, en ik hield van het vliegtuig toen ik er binnenstapte en ik was alleen maar voortdurend het vliegtuig aan het liefhebben! En toen ik in mijn stoel zat en ik iedereen in het vliegtuig aan het reinigen was en gewoon iedereen liefhebben, voelde het gewoon echt goed en ik ging het vliegtuig uit, want ik moest twee vluchten nemen, en het bleek dat ze de volgende vlucht hadden overboekt en ze vroegen wie er wilden uitstappen en een gratis vliegticket ontvangen. En ik dacht: Oh, ik was alleen maar denken: Hoe kan ik mijn man meekrijgen om met mij terug te gaan naar Missouri - omdat hij niet meewilde, want hij zei dat het te duur was - en ik dacht er over na, toen ik het vliegtuig aan het schoonmaken was. Maar goed, ik kwam in Phenix aan en kreeg deze gratis vliegtickets, omdat ik had ingestemd om uit het vliegtuig te gaan, en ze hebben me net een vlucht gegeven die gewoon een half uur later was. Dus dit was een geweldig geschenk dat had ik niet had verwacht toen ik aan het reinigen was, ik was alleen maar het vliegtuig en de mensen daarin aan het liefhebben, en toen kreeg ik dit geschenk van een gratis vliegticket! (lacht)

Ihaliakala: Dat is wat er gebeurt, wanneer iemand vriendelijk is, weet je.

- Dus ik wilde u bedanken voor alle hulpmiddelen!

Ihaliakala: Oh! Dank je voor het toepassen ervan!

Llenar: Dank je wel, Susan, ik ben je zeer dankbaar, want morgen om deze tijd zal ik ook in een vliegtuig zitten. Dus zal ik op welk vlak het vliegtuig dan ook in mij vertegenwoordigt is schoonmaken en iedere mens die ik zie die in mij wordt gespiegeld, en ik zal daarover nadenken en ik zal gaan doen zoals Dr Len gesuggereerd heeft, ik ga dat schoonmaken vóórdat ik naar de luchthaven ga en de reiniging ervan in mijn gedachten nu al beginnen, zoals we in dit gesprek hebben gedaan!

Ihaliakala: Vliegtuigen zijn niet zo gewend om te worden bemind, dus zullen de vliegtuigen zoiets hebben van: huh?

Llenar: Oh nee, ik hou van vliegtuigen, zijn ze gek?! Alsjeblieft, ik hou van ze!

Ihaliakala: Oh, nou, vertel ze dat!

Llenar: Ja! Ik vertel het ze zeker nu. Ga en verspreid de foto's van vliegtuigen!

Mabel: Dat was een mooi voorbeeld van wanneer je het doet, en open en flexibel zijn, weet je, je maakt geen lijst, maar goed, je zegt: 'ik ga reinigen en dit is wat ik wil', weet je, en dan word je verrast - dat soort verrassingen, is het niet geweldig?

Llenar: Er zijn een paar mensen in de chatroom, laat me er een van nemen. Het lijkt erop dat het Rosane Archibald is. OK, Rosane zegt: Hoe staat het met ziekte? Ik heb veel problemen met mijn oor, neus en keel gehad. Ik hoorde Dr Hew Len erover praten dat carcinomateuze gedachten tot kanker leiden, dus wat betekent dat bij alledaagse aandoeningen?

Ihaliakala: Nou, nogmaals, er is niets daar buiten. Dat is het eerste punt dat ik wil maken. En je lichaam bestaat alleen maar uit informatie, die je in je ziel meedraagt, of het onbewuste deel ervan, dus als je lichaam - dat een gevolg is van herinneringen - als je je lichaam ervaart als ziek, moet je teruggaan in het onderbewustzijn en zeggen tot het onderbewustzijn: "Wat is er aan de hand? Wat is het dat ik kan herstellen en ik nu tegenkom als stekende pijn?" - Maar je lichaam bestaat alleen vanwege de herinneringen en de informatie in je ziel! En dus het idee is om bevriend te worden met je ziel - niet met je lichaam - om te zeggen tegen je ziel: "OK, er is iets aan de hand, de een of andere herinnering is aan het opspelen, die we nodig hebben om te kunnen verbeteren", en je praat met je ziel en zegt: "Dit is er aan de hand: de herinneringen zijn deze pijn in mijn rug aan het afspelen, deze constante koude", dus het zijn alleen herinneringen! Laat ze gaan! Dus je praat met de innerlijke kind en je zegt tegen de innerlijke kind: "Alsjeblieft, help me om los te laten wat ik tegenkom als …." - en je noemt op wat er in je lichaam gebeurt en zeg: "Kunnen we dat loslaten?" en hoe gaat dat loslaten? Je kan dat op deze manier doen: "Ik hou van je, lieve herinneringen die deze pijn veroorzaken, vergeef me." Dus je moet terug gaan in jezelf en bereid zijn dat een deel van jou opnieuw op te voeden dat voor jou de schoonmaak kan doen.

Mabel: Dus nogmaals, ziekte is slechts een geheugen, gewoon een gedachte: Heb uw vijanden lief. Ihaliakala altijd zegt: "Heb die pijn lief", weet je. "Ik hou van je." Hij zegt: "Kanker, ik hou van je." Wat het ook is, wat we weerstaan houd aan; dus we willen ècht loslaten en de wijze van het loslaten is de pijn liefhebben, de ziekte liefhebben, ongeacht de situatie, wie het in ons leven ook is, weet je, je laat het gewoon gaan door het lief te hebben.

Ihaliakala: Weet je, de manier van de man is om iets te doden. Dus zijn idee is: de manier waarop je met kanker werkt, is het te doden ... - Nou, je kunt niet doden. Alleen God kan iets uitwissen; dus het idee is om verliefd te worden op wat er ook aan de hand is dat je ervaart als kanker, of hartproblemen; zeg ertegen: "Ik hou van je, wat er ook aan de hand is, het is OK voor jou om te gaan! I hou van je, dank je Ice Blue, dank je blauw zonnewater", Ho'oponopono is Liefde, Liefde! Het gaat niet over de dood, het gaat over het liefhebben van je vijanden! En je vijanden zijn de herinneringen in je, die lichamelijke problemen afspelen, bijv. door financiën; dus: iemand moet zichzelf heropvoeden en zoals Mabel zegt, weet je, je moet je vijanden liefhebben en je vijanden zijn alleen maar de rebellerende krachten, wat Shakespeare 'opstandige krachten' noemt, dat zijn slechts herinneringen die afgespeeld worden; dus je moet hen liefhebben, weet je.

Mabel: En in dit geval is het zeer belangrijk dat je geen verwachtingen hebt! Je gaat dit doen en zegt: "Dit werkt niet". Omdat in je achterhoofd de gedachte zit dat de pijn dus nu weg moet zijn. Wij weten niet wat juist is. Misschien is die pijn perfect, want het is een manier van loslaten, ook van sommige herinneringen. Dus het idee is: we doen het in vrede met wat er ook gebeurt. Het kan zijn: geen geld, het kan pijn zijn, het zou de relatie kunnen zijn, - wat het ook is: we doen het niet voor een bepaalde uitkomst, we doen het gewoon in vrede met wat er ook gebeurt.

Ihaliakala: Laat me een voorbeeld geven. Iemand was in Europa en kreeg een hevige pijn of ervoer pijn, en sprak met een vriendin van haar, en die vriendin zei tegen haar: "Weet je, terwijl je aan het praten was, was ik aan het schoonmaken!" - Want iedereen heeft de mogelijkheid om schoon te maken - Jij was aan het praten en ik was aan het reinigen: die pijn is gerelateerd aan iets vreemds dat je aan het doen bent, wat je een vreemde belasting geeft, dat is die pijn, dus ging ze dat schoonmaken. Dus het idee is: je hoopt dat iedereen 100% verantwoordelijk is door die schoonmaak, maar je kan niet rekenen op iedereen, het is aan jou, jij moet 100% verantwoordelijkheid nemen.

Llenar: Er is iemand in de chatroom, genaamd Nighel, die zegt: ik ben nog steeds verantwoordelijk voor anderen, niet iedereen, maar degenen waar ik dicht bij ben. Wetend dat er 'geen daar buiten' is, wat is de beste manier om elkaar te helpen?

Ihaliakala: Je kunt andere mensen helpen. De enige manier waarop je andere mensen kan helpen is om de herinneringen opnieuw vrij te maken. Ik geef een voorbeeld. Ik was onlangs in Japan bezig met een klas en ik weet niet waarom, ik kwam naast deze man te lopen nadat ik zijn vraag had beantwoord en ik keek naar hem en zei: "Misschien zou je iets willen zeggen", en hij staat op en zegt: "Ik ben arts, en wat je zegt is dat artsen hier echt ziek zijn in Japan", en ik zei: "Het probleem met artsen is dat ze zichzelf eerst dienen te genezen." Er is deze oude wet die zegt: 'Geneesheer, genees uzelf!' En dus zijn we eigenlijk alleen bezig onszelf te genezen, we genezen niet andere mensen, maar wanneer we loslaten, wanneer we ons schoonmaken, de herinneringen loskomen van ons, dan komt het ook los van de familie, verwanten en voorouders, het komt los van Moeder aarde, de mineralen, groenten, ik bedoel dat is hoe diepgaand de Goddelijkheid is - dus het idee is: je bent niet aan het schoonmaken voor andere mensen, je bent voor jezelf aan het schoonmaken om de herinneringen in jou los en vrij te laten die jij ervaart van de andere persoon, en zodra die herinneringen zijn losgelaten, dan verdwijnt het bij die andere persoon ook en de andere persoon zal goed worden! Je bent hier niet om iets te doen voor andere mensen, jij bent hier om je eigen problemen op te lossen, weet je.

Mabel: Dit is wel het grote werk, want denk er maar eens over na: Wat iemand regelrecht van mij krijgt, wordt door iedereen ontvangen, ik bedoel, als je echt iemand wilt helpen, help dan jezelf, je moet jezelf redden. En terwijl je jezelf helpt, beïnvloed je alles, omdat wat je ook zelf zult loslaten dat zal ook bij iedereen losgelaten worden. Het werkt verbazend!

Llenar: Nou, Al McAllister in de chat room zegt: "Hallo, hartelijke groeten aan Mabel en dr. Len."

Beller op 805.230, hi, je bent life in de lucht, je bent hier, heb je een vraag of opmerking?

- Hi! Dank u voor het aannemen van mijn telefoon in deze prachtige show! Ik waardeer het zeer. Nou, veel van mijn vragen over de gezondheid zijn eigenlijk al beantwoord. Ik heb nu al een jaar geen werk, ik moet dit reinigen absoluut doen, omdat ik merkte dat ik dit gevoel heb. Ik weet niet waar het geld vandaan moet komen - maar dat dacht ik, en ik vertel mezelf dat het mijn lichaam is, het is fysiek. Ik heb gewoon pijn, en als je zegt: "Zeg: dank je", dan voel ik me alsof ik ben niet oprecht ben als ik "Dank je" zeg.

Ihaliakala: Oh mijn goedheid! Je klinkt alsof je misschien uit Los Angeles komt!

- Oh, dat ben ik, dat ben ik. Ik kom juist van Ciello die hier fantastisch in is, en me verteld heeft over het blauwe zonnewater.

Ihaliakala: Weet je, dat is een typische Los Angeles reactie! (lacht)

Mabel: We zijn aan het schoonmaken, wij zijn aan het schoonmaken ...

Ihaliakala: Het idee is dat als je een computer hebt en de wis-knop is recht voor je, dan hoef je het niet te menen, je hoeft alleen maar de delete-knop in te drukken! Het idee is: je hoeft niet alles te menen - doe net als de Nike-mensen zeggen, DOE HET gewoon.

- Nou, ik denk dat ik een beetje zwak ben in het vertrouwensdeel...

Ihaliakala: Nou, dat zijn gegevens die afgespeeld worden, die je dus kunt wissen! Als je in jezelf uitwist wat je ook voelt dat je niet vertrouwt: ik kan dat geheugen wissen dat alsmaar herhaalt: "Ik vertrouw het voor geen cent." Het is gewoon informatie in het onderbewustzijn.

- Dus als je dat wil uitwissen, wat zou je dan innerlijk zeggen?

Ihaliakala: Je zegt tegen jezelf: "Wat het ook is dat ik niet vertrouw: Ik hou van je. Dank je wel dat je me een kans geeft om het los te laten en aan God over te laten.

- OK.

Ihaliakala: En weet je, ik zal je zeggen wat ik hoor wanneer je deze vraag stelt. Wat je zegt is dat ik hoor dat jij een heleboel mensen zal helpen, veel vrouwen in dit land, door te werken aan dat 'niet vertrouwen', want vrouwen - het probleem met de economie heeft niets te maken met geld, het heeft te maken met de positie van vrouwen. Ons land waardeert de vrouwen niet. En het wordt kenbaar als economisch probleem. En ja, doordat jij, als vrouw, bereid bent om het "Ik vertrouw het niet" schoon te maken, zal het ook gebeuren bij alle vrouwen van de wereld - want op het ogenblik lijkt ons probleem een beetje op een economische probleem, maar we laten de vrouwen niet dat deel van de schepping vervullen dat alleen vrouwen kunnen vervullen, en dat is om vriendelijk en liefdevol te zijn. Weet je, als man vind ik het heel moeilijk om vriendelijk en vergevend te zijn, meestal beconcureren we elkaar. En we zitten vast in deze competitieve sfeer, maar vrouwen - de vrouwen hebben deze enorme vergevingsgezindheid, dat als zij ons zullen helpen het niet-vertrouwde los te laten..., weet je, in dit geweldige land is ons nationale motto: 'In God vertrouwen we'. En dus als vrouwen echt de herinneringen wissen van: "Ik vertrouw het niet", denk ik dat dat een diepgaande invloed zal hebben op de economie. Gek, heh?

- Nou, ik dacht daar net aan toen ik aan het luisteren was, eigenlijk zelfs bij de eerste beller, die zei dat zij al vier maanden bezig was, weet je, ik merkte dat en het veranderde echt niet, maar ik heb mezelf verteld om mijn gedachten uit de weg te gaan, goed (lacht) ok, het duurt nu een jaar, en ik maakt mezelf soms een beetje gefrustreerd en ik vraag me af of ik iets verkeerd doe, want (lacht) mijn gezondheid bleek achteruit te gaan !

Ihaliakala: Ja, maar die dingen kun je weer aan. Zie je, dat zijn de gegevens die in het onderbewustzijn spelen. Informatie, die dicteert wat we ervaren. Wij hoeven niet te worden overgeleverd aan de genade op dit gebied van informatie. We kunnen zeggen: "Nou, dit is wat ik voel", nou, je dat kun je wissen. " Wat is dit" - Nee, dit is informatie die dicteert waar je leven over gaat en je moet dat echt willen opgeven, dat soort informatie, want echt, je bent uiteindelijk Liefde. Je bent echt Liefde, en als vrouwen dat ervaren, dan zal er een structurele en ingrijpende verandering in ons land plaatsvinden. Want, weet je, vrouwen hebben een bepaalde rol te spelen en door zichzelf echt lief te hebben zal de hele economie veranderen.

Mabel: Dus de basis is dat welke gedachte er ook in je opkomt, je hen gewoon bedankt, zelfs als je er gewoon geen zin in hebt, zoals je zei, want dit is zoals het verwijderen met de wisknop op het toetsenbord van de computer; dus je hoeft niet te glimlachen wanneer je op de delete-toets drukt, of het met mededogen te lokaliseren, nee je moet hem gewoon INDRUKKEN.

- OK, ik zal het in ieder geval doen.

Mabel: Precies, en het mooie ervan is, dat het enige wat je hoeft te doen is de druk op die toets. De rest hoef je niet te begrijpen. De rest hoef je niet te weten, dus er is geen 'je moet goed zijn in het visualiseren, in het verbeelden', weet je, op een bepaald moment, of 'voelen'. Niets daarvan! Wij werken niet met het innerlijke kind opleggen van affirmaties. We benaderen het uit Liefde, van loslaten.

- O, ik houd daarvan, want ik ben in wezen lui, dus ik wil echt moeite doen om te moeten weten, en ik zou graag verlichting hebben, ...

Mabel: Ja, je hoeft niet alles te weten, het is mooi!

Ihaliakala: Maar niet alleen dat we niet hoeven te weten. De bewuste geest heeft er geen idee van, heeft geen idee wat er aan de hand is. - Ah, maar er zijn andere delen van ons die dat weten: het onderbewustzijn weet wat het ervaart, want het is een databank, de Goddelijkheid weet wat het zou kunnen doen, Hij heeft jou geschapen, en omdat Hij jou heeft geschapen weet Hij precies wat goed voor je is, en het enige wat Hij je kan geven dat goed voor je is, is loslaten, en het is bereid om Zijn steentje bij te dragen, want Hij kan het veranderen, en de herinneringen wissen, maar jij moet op de Delete-toets drukken. Als je niet op de verwijder-knop drukt, kan er niets gebeuren, weet je.

Mabel: En let wel dat het er niet toe doet of je huilt of lacht of wat dan ook, maar druk op de delete-toets en wis, weet je, en dat is de manier waarop de reiniging werkt.

- Ik zal schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken, ja. Bedankt.

Ihaliakala: Ja! Bedankt.

Llenar: Iemand in de chatroom, weet je, maakt een grapje, maar hier is de vraag: Hoe maak je schoon tijdens je slaap?

Ihaliakala: Nogmaals, het is heel eenvoudig te doen. En dat is: je moet bereid zijn om te beseffen is dat er een deel in jou is dat als de harde schijf is van je computer - dat is het onderbewustzijn, het bevat al de informatie - dus de informatie van de harde schijf doet de computer werken! Dus, als je je ongelukkig voelt - het is informatie; als je het erg voelt - is het informatie. Dus nu je dat weet, moet je je in een werkrelatie begeven met de computer, of het onderbewuste. En je begint daarmee door haar aanwezigheid te erkennen. Je zegt: "Oh, Ik ben er vanavond net achter gekomen dat je de harde schijf bent en je bent een belangrijk onderdeel van mijn leven, mijn wezen, en ik hou van je en ik dank je" en als we problemen ervaren, dan zijn zij slechts herinneringen en ze kunnen worden gewist. Dus je moet het kind opvoeden. Als het kind zich geliefd voelt door jou, verzorgd door jou, het kind weet hoe ze moet schoonmaken - zij zal het doen terwijl je slaapt! Dat maakt deel uit van Gods schepping, het is een deel van jou dat het automatisch kan doen, als jij het eerst doet. Maar als je het niet als eerste doet en het niet traint, zal zij het niet voor jou doen; als je niet naar het onderbewustzijn gaat, zul je voor eeuwig blijven steken - je kunt nergens heen.

Mabel: Ik zeg mensen altijd als ze gaan slapen: niet ingaan op problemen en waar het geld vandaan moeten komen, of 'hoe komt het dat persoon heeft ... ", je kunt gewoon in slaap vallen bij het schoonmaken, weet je , 'dank je, dank je, dank je, ik hou van je,' - en dan in slaap vallen. Ik zou zeggen: "sorry kanker", en je blijft het schoonmaken terwijl je slaapt.

Llenar: Dat doet me denken aan dat oude gezegde: Als je gaat bidden - maak je dan geen zorgen, en als je je zorgen maakt - bid dan niet.

Ihaliakala: Alsjeblieft! Daar wil ik wel een kopie van hebben!

Llenar: OK! - Oproeper op 702.953, Hi, je bent in de lucht, heb je een vraag of opmerking voor dr. Hew Len of Mabel?

- Ik ben Angy, ben ik er?

Llenar: Dat ben je!

- Nou, ik heb een vraag voor Dr Hew Len over het blauwe water. Ik weet dat de fles blauw en van glas moet zijn, dat is kwestie niet - maar kunnen we ook gebruik maken van een plastic deksel voor de fles?

Ihaliakala: Ja, een plastic deksel is prima zolang - de enige voorwaarde - en nogmaals dit komt van jarenlange inspiratie - het enige vereiste is dat alles goed is, behalve metaal. Dus het zou van plastic kunnen zijn, het zou ...

- OK, en de andere vraag die ik heb: ik herinner u uit een van uw gesprekken, dat een klein beetje al genoeg is. Ik reis veel, en mijn familie ook, dus als we het water meenemen - ik was op reis en ik neem het in een klein plastic fles mee - is dat oke?

Ihaliakala: Ja, ja en wat ik doe als ik overzee reis, is dat ik gewoon een kleine blauwe container meeneem, het kan van plastic of glas zijn, en dan, wanneer ik iets wil drinken doe ik een druppel in die container. Dus het kan een gallon container zijn - alles wat je nodig hebt is een druppel erin.

- Ik herinner me dat ... Nou, en het andere is: Sinds ik met Ho'oponopono in aanraking ben gekomen moet ik u zeggen, zijn er wonderen in elk moment van mijn leven, dus ik dank u en Mabel dus zeer en iedereen die dit met ons deelt.

Ihaliakala: Nu, kan je je voorstellen - omdat je bereid bent om goed voor jezelf te zorgen, is het bijna niet voor te stellen welk effect het heeft op de rest van vriendelijkheid, dus ik wil u bedanken namens de hele kosmos dat u bereid bent om 100 % verantwoordelijkheid te nemen. Hartelijk dank!

Mabel & Llenar: Dank u!

Llenar: Mooi! Er is een andere vraag in de chatroom die luidt: Wanneer we het Ho'oponopono 'gebed' zeggen, is het dan ook OK als ik aan andere dingen denk, net zoals het voorbeeld van de delete-toets?

Ihaliakala: Ja, zolang je schoonmaakt, maakt het niet uit. Zet je vinger maar permanent op de Delete-toets. Zit erop! (lacht)

Llenar: Zit erop, dat vind ik leuk! Dat is een goede manier om er over te praten.

Ihaliakala: (lacht) Ja, dat is de beste manier om erover te praten; God zal zeggen: OK!

Llenar: Ja! Beller op 630.257, hallo, je bent in de uitzending. Heb je een vraag of een opmerking voor Dr Hew Len of Mabel?

- Ja, dat heb ik. Mijn naam is Nada en ik heb een paar dagen geleden een email naar Mabel gestuurd en mijn vraag gaat over ziekte. Mijn man is onlangs gediagnosticeerd met dinensia (?) En ik wil weten wat kan ik doen om hem te helpen beter te worden?

Ihaliakala: Nee, nee, je gaat hem niet helpen. Je moet eerst jezelf helpen. En de manier waarop je het doet - dat is de reden waarom Mabel me de twee e-mails stuurde, die ik graag heb gereinigd - ik vraag de Goddelijkheid: Welke kennis in me is het die me deze e-mail stuurde, de kennis dat haar echtgenoot een figa heeft en ik een kans krijg om dat schoon te maken? Ik heb het twee keer gedaan, maar het idee is: je praat met de Goddelijkheid en je zegt tegen de Goddelijkheid: "Wat gebeurt er in mij dat ik deze situatie ervaar?" - Het kan met je man te maken hebben of met wat dan ook - en alleen dan kan de Goddelijkheid je helpen bij het wissen van alles wat er in je gaande is dat je ervaart als je man. Dus je man krijgt het voordeel van de reiniging terwijl jij beter voor jezelf zorgt. Dat is de enige manier, anders zal er net zoiets als met de Japanners gebeuren, die arts. De arts zegt: "Veel van onze artsen worden ziek." En ze worden steeds ziek omdat ze werken aan de verkeerde persoon, zijn ze bezig zijn met zoals ze zeggen om te werken aan de patiënt, - ze zijn er niet om te werken aan hun patiënten, ze zijn er om te werken aan zichzelf. En als ze schoonmaken, wat er ook hen in relatie met hun patiënten speelt, dan worden hun patiënten beter. En zo is het ook met jou, het idee is: wat gebeurt er in mij dat ik mijn man op deze manier in mij ervaar? En dan moet je praten met die herinneringen en je zegt tegen de herinneringen: "Ik hou van je, dank je voor naar voren brengen van deze herinneringen die ik bezit met mijn man", en dat is wat ik zou doen, je hoeft alleen maar op die manier te reinigen. Dus je bent niet aan 't schoonmaken voor je man, je bent de herinneringen van je man aan het reinigen en dan zul je het goed krijgen. Anders zou het uiteindelijk kunnen zijn dat je zelf ziek wordt en we willen niet dat dit met je gebeurt.

- OK ... bedankt.

Ihahiakala: Geen dank!

Llenar: Er wordt een soortgelijke vraag in de chatroom gesteld over, weet je wel, een zus die gedachten heeft over het gezin, hoe krijg ik het voor elkaar dat ze stopt, en wat je zojuist gezegd hebt gaat niet over haar, ...

Ihaliakala: "Ja, het gaat over de herinneringen van de dingen, daar gaat het om. We zeggen tegen de Goddelijkheid: "Dit is wat wij ervaren, en het is pijnlijk. Zou u bereid zijn te wissen?" Natuurlijk zal de Goddelijkheid bereid zijn om te wissen als jij bereid bent om 100% verantwoordelijkheid te nemen... Dus, het mooie van Ho'oponopono is: je bent hier niet om andere mensen te redden. Je bent hier om je te herstellen naar de Goddelijkheid toe en als je bereid bent om goed voor jezelf te zorgen door de reiniging te doen, dan heeft iedereen daar voordeel van: de aarde, het water, de wind, de maan, ik bedoel iedereen met inbegrip van familie, verwanten en voorouders.

Mabel: Weet je, we hebben allemaal wel dat we mensen willen helpen, Nada met haar man, de zusters, iedereen, - maar weet je, als we echt mensen willen helpen, moeten we werken aan ons zelf, wij zijn er niet om de gedachten of herinneringen van andere mensen los te laten of van de echtgenoot die de diagnose krijgt van dinensia, of wat dan ook, want zie je - dit is ingrijpend werk en maakt je echt vrij. Als je vrij bent, raad eens: het maakt iedereen vrij. Dus het idee is dat als je echt iemand wilt helpen, neem dan alsjeblieft er 100% verantwoordelijk voor, maak alsjeblieft wat er ook in je is schoon, en je zult vrede hebben, andere mensen zullen blij zijn, weet je, iedereen vindt zijn weg.

Llenar: Wel, ik kijk in de chatroom: er zijn nog een paar dingen: ik heb hier een vraag van Coby Slackergirl, het luidt: Kan je alsjeblieft met name vragen over gewichtsverlies? Ik denk dat veel van ons met nameover gewichtsverlies willen weten. Ze vraagt dat naar aanleiding van wat je eerder zei over het lichaam.

Ihaliakala: "Ja. Dus het idee is: in de eerste plaats moet je praten met je innerlijke kind. Ik bedoel, dat het innerlijke kind de sleutel is, en je moet praten met het innerlijke kind en hij weet wat goed voor je is. Met andere woorden: hij weet wat de juiste voeding is, en dus moet je zeggen tegen het innerlijke kind: "Wat is er in spiritueel opzicht niet goed voor ons", weet je, ik heb het over spiritueel, "Welk voedsel is spiritueel niet juist, laten we dat schoon maken." Dus je doet je schoonmaak: "Ik hou van je, welke herinneringen ook aan het afspelen zijn, voedsel dat niet correct is", dat is het eerste ding om op te ruimen, en dan het andere wat je moet zien op te ruimen is om gewoon praten met je lichaam en tegen je lichaam te zeggen: "Ik hou van je. Ik hou van je zoals je bent". Zoals de post zal zeggen: "Ach, ik ben lelijk, ..." Jongen, ik zeg je, de gevolgen zijn enorm! "Oh, ik hou niet van die vorm..." "Oh, we eten te veel", dat zijn de dingen waaraan men kan werken, dat zijn gewoon herinneringen die afspelen. En zodra je begint met het te reinigen, vergeet je de vraag of je te dik bent, of te mager, of teveel zus of zo, of op welke manier dan ook, en dan kan je lichaam tot rust komen en dan zal het haar weg vinden om te kunnen worden wat het moet worden, maar het idee is om afstand te doen van de schuld. Geef het op om de schuld te geven aan voedsel, aan Mama (lacht), aan iedereen! En je zult je weer goed voelen.

Mabel: "Ja, Ihaliakala zegt altijd: het is niet het voedsel dat ons vet maakt, maar onze gedachten van de voeding, en ik ben op het ogenblik hierover aan het schrijven, want ik heb besloten zelf op dieet te gaan, totdat ik al die gedachten weet te wissen die me vertellen wat eten is, en ik besef hoe belangrijk het voor ons is om ook goed voor onszelf in fysiek opzicht te zorgen, en hoe belangrijk deze relatie met het innerlijke kind in verband met verliezen van gewicht is. Dus zoals Ihaliakala zegt: Het is ongelofelijk wat er dan gebeurt. Maar ik ben momenteel hierover iets aan 't schrijven, over mijn eigen ervaring en mijn eigen bewustzijn van de fysieke, weet je, en hoe belangrijk dat is voor onze spirituele groei.

Ihaliakala: Eigenlijk moet je allereerst, als je iets eet, het reinigen; je weet niet, dat het voedsel dat je eet, dingen bevat die het lijden veroorzaken. Je weet niet dat de aarde, waar het vandaan kwam, problemen had; je weet niet dat de landbouwer problemen had; je weet niet of er sprake is van financiële zorgen; dus misschien, als het om verandering gaat, komt het in je huis, maar is het vol met problemen. Dus moet je ermee praten en vertellen: "Dank je dat je gekomen bent, Dank je dat je mij deze fantastische kans biedt om de opdracht te geven om mijzelf en jou vrij te maken." Dus je moet liefdevol zijn! Zelfs wanneer je eet in plaats van: "Oh, dat is slecht! Te veel suiker", zeg je: "OEPS! Ik hou van je". Het hele idee is om verliefd op dingen te zijn, en ze niet te weerstaan; om gewoon liefdevol te worden, weet je.

Llenar: Coby Slakergirl zegt nu: Heel hartelijk dank, Dr Len. En dit is voor Mabel Katz: L.H. loves you! - Sommige mensen uit Hawaii zegt hallo, mensen uit China zeggen hallo. Irena zegt: Hallo, ik ben uit Hawaii, en ik denk dat het Jane uit China is die hallo zegt. Dus dit is echt een fantastische show vanavond, weet je, voordat we verder gaan - we hebben nog ongeveer acht minuten - Mabel, ik weet dat je iets wilt zeggen, het is voor het Nieuwe Jaar. Dus, laten we dat eerst doen en misschien hebben we dan nog tijd voor een of twee bellers.

Mabel: OK. Ten eerste zou ik willen beginnen met een cadeau. Mensen zullen dat fijn vinden. Dus we danken iedereen die vanavond deelnam, ik dank jullie voor het geven de gelegenheid, zoals Ihaliakala zegt, weet je, die je ons geeft om te laten zien welke dingen wij moeten los laten. Als je naar mijn webpagina gaat, mabelkatz.com, op de homepage is er een Link aan de Linkerkant die zegt: Alleen vandaag gratis, radio-interview Dr Ihaliakala Hew Len "Er is geen daarbuiten", en dan kan je een geschenk ontvangen ter waarde van $ 95,-, namenlijk mijn allereerste prive kleine-groep TV-serie en Ihaliakala was daar deel van, weet je, hij heeft daaraan deelgenomen, dat is een $ 95, - cadeau, ik hoop dat je daar gebruik van zal maken, en dank u, dank u, dank u!

Llenar: Nou, nogmaals, heel erg bedankt voor dat Mabel en dr. Len, en Mabel, om de audioband van u en Dr Len, en het is een $ 95 geschenk, dank u, dank u, dank je.

Ik ga naar beller op de Chicago zone: beller 773.841, hi beller, je bent in de lucht. Heeft u een vraag of opmerking?

- Hoi. Mijn naam is Jim. Ik heb er wat opgesteld de laatste paar uur. Maar ik probeer het met een paar simpele vragen: Als we iets willen benaderen dat we schoon willen maken dat ik wil stoppen, dat wat op me afkomt, hetzelfde, zoals Dr. zegt, het is iets in me dat ik moet schoonmaken - goed, wanneer weet ik dan dat ik voldoende heb schoongemaakt, want het kan nog steeds aanwezig zijn in de ervaringen van anderen?

Ihaliakala: Ja, als het niet in je is schoongemaakt, het zal nog wel in de andere persoon zijn ervaring zitten. Dus het idee is niet - en het zal klinken dat ik kritisch ben, ik hoop dat je zo niet zal zien, maar - het is dat we de Goddelijkheid niet kunnen behandelen als een conciërge, met andere woorden we gaan onze reiniging doen, en dan vallen ons gewoon dingen op, en gaan we zeggen we: "Oh, we zullen dat nog eens schoonmaken", en verder: "Oh, hoe zit dat, oh, we kunnen dat ook schoonmaken", en dus wat mij betreft drink ik het zonnewater alleen maar omdat ik voortdurend wil reinigen en het zonnewater laat me zelfs die dingen schoonmaken waarvan ik mij niet eens bewust ben. Dus men moet zich bewust zijn van bijvoorbeeld elk moment waar het bewustzijn alleen aangedrongen heeft op informatie, maar van de miljoenen en miljoenen herhalingen, want we zijn ons niet bewust dat wij dat afdraaien, dus de Ho'oponopono gaat over denken, alleen maar over het doen van reiniging, zodat je bij die informatie kunt komen die we ons niet bewust zijn. Maar het kan niet in andere mensen gebeuren, tenzij het in jou gebeurt, dus vertel ik de mensen vaak of je ooit gemerkt hebt dat, telkens als er een probleem is, jij er altijd bij betrokken bent.

Llenar: (lacht) Dat vind ik een mooie!

Ihaliakala: Dus, voor mij is mijn enige reactie: Ik maak non-stop schoon. Ik probeer zelfs die weg niet eens los te laten: goed, het is nu allemaal schoon en ik wil die kant op gaan, nee, ik zeg: "O, o, - dan loop ik vast, mijn gegevens houden me verstopt, en ga ik er naartoe en ben ik altijd aan 't schoonmaken en ik ga nooit in de richting dat ik schoon ben, of zoiets dergelijks, het is niet de manier waarop ik mijn leven leef, het is altijd non-stop schoonmaken.

- U maakt schoon en laat het gaan ...

Ihaliakala: Ik maak alleen maar schoon, schoon en het geeft niet wat er uit komt, ik ben altijd aan 't reinigen, "Ik hou van je, dank u", maar het belangrijkste is werkelijk de harde schijf van de computer te trainen, jouw harde schijf, dat innerlijke kind, de reiniging voor jou te doen om je te helpen met het schoonmaken, en voor mij is dat de meest belangrijke relatie die ik in dit leven heb, de relatie met dit innerlijke kind, om het innerlijke kind te laten beseffen dat ik om hem geef, dat ik er verliefd op ben, dat ik hier ben om het goed te verzorgen, dat het erop kan rekenen dat ik mijn schoonmaken doe en dan weet ik dat wanneer ik mijn schoonmaak doe, dat mijn innerlijke kind haar schoonmaak doet, ook al ben ik er niet van op de hoogte, weet je, dus het idee is om het onophoudelijk te doen, dat het zo'n deel van je leven wordt dat je je niet eens bewust bent dat de reiniging voortgaat.

Mabel: En Jim, de bereidheid om verrast te worden. Je zult versteld staan, als je open en flexibel bent. Ongelooflijk, dit werkt echt.

- Hartelijk dank voor het aannemen van mijn telefoontje en ik dank u hartelijk voor al uw werk.

Ihaliakala: Dank je dat je ons een kans geeft te reinigen, Jim, ik ben daar dankbaar voor.

Llenar: Dank je. Nog éen meer uit de chatroom, en we zullen waarschijnlijk de tijd overschrijden, als we daar mee bezig zijn, dus, Mabel, muchias gracias, dank u, dank u, dank u van ons allen!

Llenar: En Dr Hew Len, het was een eer, ik waardeer echt ...

Ihaliakala: Nee, het was een eer voor mij om een kans te krijgen samen met iedereen te reinigen.

Llenar: Dus we gaan uit de lucht voor degenen onder u die in de chatroom zitten, maar u kunt verder luisteren naar de opname. Ik wil graag een antwoord op de vraag voor Christen op de band. Dus dank u allen in de chatruimte, te veel namen om op te noemen, en dus nu de vraag, waarmee we afscheid nemen, die luidt: "Ik zou graag wat advies willen hebben hoe te vertrouwen en situaties met veel stress los te kunnen laten. Twee voorbeelden uit mijn leven: Over uit ons huis gezet te zijn, en over problemen geld te krijgen om te zoeken naar een nieuwe woonplek. "

Ihaliakala: Nou, nogmaals, wat ik zou doen, ik zou over gaan op de reiniging. Het idee daarbij is: wat ze meemaken en wat we ervaren bij hen is slechts herinneringen afspelen en dus de enige manier om een einde te maken aan het lijden en de herinneringen, is gewoon om bij de reiniging: "Ik hou van je, dank u" te zeggen, drink je blauwe zonnewater, en dan echt in contact te komen met je innerlijke kind.

Mabel: Zoals ik al eerder zei, is er niets beters dan schoonmaak. We weten dat het je zorgen maken, het denken, niet werkt. En ik zeg je, als je vertrouwen hebt - ik weet dat we soms in zeer moeilijke situaties zijn - maar als je vertrouwen en loslaten kunt, geloof me, dan komt alles op zijn plaats terecht, alles wordt opgelost, de dingen komen uit de minst verwachte hoeken, van de minst verwachte mensen, ik bedoel, het is ongelooflijk, maar je moet het doen. Dat is het belangrijkste: het is noodzakelijk dat je het doet.

Ihaliakala: Dank je!!

Llenar: Graag gedaan. Ik dank jou zeer!

Ihaliakala: Dank je, heb een leuke dag!

Llenar: Doei, doei, welterusten!


~~~~~~~~~~~~~~~
Terug naar boven
~ Extra info: ~
-->