Thalus von Atos ~ Vedisch leven en hectaredorp

Over de kenmerken van een vedische cultuur, over jezelf een familiedomein willen afdwingen, over het ontbreken van systemen, over het ontbreken van leiderschap van buitenaf, over Anastasia, en over de onmisbare zuivere basis in en van elke deelnemer die een vedisch familiehectare dorp wil verwezenlijken. Thalus von Atos stelt vragen over de familiehectare dorpen en over de vedische aard aan bewoners van inneraarde, die reeds vele honderden jarenlang met 1.2 miljard mensen, in volstrekte harmonie en menswaardigheid, louter in familie-domeinen-dorpen wonen.
Uit het Duitstalige boek: Wandel (= verandering) bladzijde 86 t/m 89.


Slechts weinig mensen nemen energetisch waar, en zelfs als zij dat kunnen, dan laten zij op die waarneming hun interpretaties los.
Hoe je energieën direct en objectief kunt waarnemen in verbinding met zintuiglijke waarneming, dat is bij jullie aardoppervlak bewoners tot nu toe slechts aan heel weinigen geopenbaard.
Meestal worden energetische waarnemingen heel idealistisch geïnterpreteerd, waardoor het niet lukt om de balans te vinden met het tegengewicht.

De vedische mensen benaderen alleen en geheel alles neutraal.
En die neutrale benadering wordt door elke eenling slechts dan benut, indien het nut daarvan voor alle vedische mensen door deze eenling individueel en toepasbaar aangenomen kan worden.

Iedere idealistische poging om het vedische in een gemeenschappelijke systematiek te voeren, die zal falen.
De mens kan slechts in zichzelf in diens middelpunt komen, alsook om vedisch te worden.
Een vedische gemeenschap kan vanuit deze basis alleen ontstaan binnen een groep mensen die zelf in hun middelpunt zijn.
Alle andere gemeenschappen zijn hoogstens op de weg om zo’n gemeenschap te worden.
Installeren laat zich dat helemaal niet – het vedische is niet te plannen noch is het ergens te concentreren, het is aan geen enkele regel onderhevig die van buitenaf wordt bepaald. Het is een mentaliteit, een kracht, die slechts in het zuivere individuele waarnemen van het individuele leven bestaat.

Vraag van Thalus:
“ Op de één of andere wijze moet men toch een beetje plannen gaan maken, om ergens een thuisland te vinden? ”

Zo gaat dat ook.
Evenwel niet met een ieder, die zich aan zo’n voornemen vasthoud.

De mensen die het betreft die behoren in zichzelf zuiver te zijn.
Een groep mensen, die elk voor zich zuiver zijn en die als doel een vedisch dorp hebben, die kunnen ook mensen bekrachtigen die in zichzelf nog niet zo zuiver zijn.
Echter zodra er vaste regels opgesteld worden, omdat de mensen de energiek die daar achter steekt niet eenmaal bevroeden kunnen, dan wordt het heel moeilijk.
Omdat er nooit algemeen geldige regels kunnen bestaan.

Wanneer deelnemende mensen in zichzelf de grondbeginselen, die een vedisch samen zijn behoeven, niet aanvoelen –bijvoorbeeld in betrekking op de natuur, of op de omgang met elkaar- dan zal het heel zwaar worden.
Er kan dan geen sprake zijn van het omvormen van mensen van buitenaf.

Thalus stelt de vraag:
“ Hoe zit het dan met de Russische familiedomeinen dorpen? “
Zij zijn Russisch, - en zij zijn nog steeds niet in de vedische stroom zolang daarachter makers en initiatoren het voor het zeggen hebben hoe het voortgaat.

Er zullen veel strijdpunten opduiken en het zal een grote beïnvloeding vragen, om hier een lichtdragend collectief uit te vormen.
Een collectief biedt in grote hoeveelheden regels aan. En de mensen die zelf onzeker zijn die zullen daarnaar grijpen, zoals aan een redding brengende strohalm.
Zij zien de familiedomeinen eerder als zoiets als landbouwkolchozen.

Natuurlijk bestaan er daar ook een hele rij mensen die daadwerkelijk het vedische nastreven. Maar die hebben het binnen vastgestelde regels niet makkelijk.
Tot geluk is het aantal Mensen die de boeken van Megre gelezen hebben erg hoog. Zo dat het zich op enig moment, ooit, in de goede richting zal keren.
De energiek van familiedomeinen, waarop de mensen leven, zal daarbij behulpzaam zijn.

Jij moet je toch kunnen indenken dat de Russen het in zoverre makkelijker hebben als jullie, vanwege dat zij niet in die enorme mate tegen bureaucratische beperkingen op zullen hoeven boksen.
Zij kunnen zich rustiger op de opbouw van de dorpen concentreren.

Jullie moeten in Duitsland [en in Nederland, en in Belgié] veel meer horden overwinnen. En daarom is het bij jullie des te belangrijker dat iedere beginnende nederzetting een zeer sterke en in zichzelf gevestigde kern heeft.

Thalus merkt op:
“ Ook bij ons zijn er vele interpretaties over wat vedisch betekent. “

Slechts één interpretatie is de echte.
Namelijk die waarin geen zwaargewichten en aanvoerders noch helden voorkomen, behalve dan de voorouders.
Daarbij spelen noch volkshelden noch één of andere naar voren geschoven Godheid een rol – het enige is dat men zichzelf de kracht van God aanmeet.
Niet de vrouw wordt hulpeloos. Niet de man zal een macho zijn die dikteert.

Echte veden zijn asceten.
Echte veden handelen individueel en intuïtief.
Al het andere gaat helemaal niet.

Slechts een innerlijke voorbereiding, met daarbij de waakzaamheid op het teken van de tijd, zullen je vertellen wanneer je voor de familiedomeinen opbouw een zuivere en niet te stoppen kans krijgt.
Jezelf een familiedomein willen afdwingen, betekent dat jij mogelijkheden, krachten, en jouw begrensde hebben-en-houden in het zand van het maatschappelijk verband aftekent.
Wat jullie vandaag de dag zo als vedisch neerzetten, kan zich morgen als een imitatie openbaren. Met het gevolg dat wetgevers dit als zijnde een oneigenlijk project verklaren.

Let op de tekenen – die zullen naar je toekomen.
Je gaat toch ook niet in de winterperiode frambozen plukken?

Anastasia zegt niet voor niets:
“ Ieder zal beginnen in de ruimte van diens eigen mogelijkheden, zelfs als het met een volkstuintje is. “
Nooit zal Anastasia zeggen:
“ Je moet onmiddellijk de wijde wereld in gaan en tegen de nog steeds bestaande wetgevingen gaan vechten. “

En precies dat bemerk ik.
Ondanks het enthousiasme, wat veel mensen ook in Duitsland [en Nederland en België] hebben, moeten wij niet als een kip-zonder-kop er op los gaan.
Maar juist indachtig en zeer bewust verder gaan.

Het enthousiasme is belangrijk – zonder dat gaat het helemaal niet.
Maar de strijd aangaan met bestaande structuren is fout.
Jullie zullen eerder bekijken welke van de bestaande structuren afwijken, die voor jullie nuttig zijn.
Tegen de tijd dat het idee gerijpt is zal de omgeving in orde moeten zijn.

Eerst behoort een ieder zijn eigen leider te zijn, en in staat te zijn om van de gegeven situatie gebruik te maken.
Om wijs en gebruikmakend van elk aangrijpingspunt zijn eigen, en gelijktijdig het gemeenschappelijke, paradijs te scheppen.

Maak jullie de mogelijkheden van het systeem te nutte.
En je zult stap voor stap leren hoe je jullie verder kunt laten uitbreiden.
Jullie maken zo een brandpunt voor steeds vrijere mogelijkheden, waarop je volstrekt legaal aanspraak kunt maken.

~ Extra info: ~